Šabi stil orijentalnog (trbušnog) plesa

Šabi (Shaabi) kao plesni stil u školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena predstavlja folklorni ples koji potiče iz regiona gornjeg Egipta. Reč šabi u prevodu znači narodni, iz naroda, ljudi, poularan od strane ljudi. Ovaj termin označava stil muzike i plesa koji se razvio u gradskim četvrtima radničke klase u Egiptu. Većina pripadnika ovog staleža ima direktno poreklo sa sela, odakle je stigla beledi muzika. Kombinacijom beledi zvukova, modernog ritma i instrumenata nastaje šabi kao poseban plesni pravac.
Šabi orijentalni (trbušni) ples je ples sa ulice i kao takav odražava pravi i autentični duh, humor i izraz egipatskih ljudi.
Muzika ovog plesnog stila se izvodi korišćenjem tradicionalnih instrumenata i moderne klavijature. Pesme su pevljive, vesele i razigrane. Tekstovi su uglavnom o politici, ličnom životu ili ljubavi.
Stil plesa je šaljiv, koketan, zabavan i pomalo provokativan, nije elegantan, već naprotiv prenaglašen. Koraci se izvode na celom stopalu, plesačica je statična, upotrebljava malo kretnje i okreta. Šabi se često izvodi u egipatskim noćnim klubovima. Kostim koji nosi plesačica je isti ili sličan beledi kostimu.
Šabi muzika je u velikoj meri popularizovana tokom sedamdesetih godina dvadesetog veka sa pevačem Ahmedom Adavia. U svojim pesmama Ahmed koristi ulični jezik Kaira.
U školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena šabi se izučava tokom četvrte godine pohađanja časova. Ovaj stil orijentalnog (trbušnog) plesa je relativno jednostavan, međutim, obzirom da se pomenute godine obrađuje i beledi, polaznice su tada u mogućnosti da naprave paralelu između muzike i stila plesa ova dva pravca.
Poznati izvođači i pevači ove muzike su Hakim, Sami Ali, Khaled Agag, Hassan el Asmar i mnogi drugi.

Autor: Inessa Šesterikov Milićević

Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa