Orijentalni (trbušni) ples sa krilima

Ples sa krilima kao plesni stil u školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena podrazumeva upotrebu plesnog rekvizita - krila. Krila predstavljaju komad tkanine velikih dimenzija. Materijal je sjajan, efektan i lepršav. Poseduju deo kojim se kače za vrat i poput plašta se spuštaju do poda. Na oba kraja se nalazi štapić, koji je ušiven u materijal, čiji početak drži plesačica u toku izvođenja. Po sredini je rašiven na dva dela.
Rezultat gorepomenutog opisa je da kada plesačica stane raširenih ruku dobija se efekat kao da ima krila.
Ples sa krilima ima dosta dodirnih tačaka sa plesom sa velom, samo što je žustriji, temperamentniji i izvodi se uz brzu i pompeznu muziku koja najčešće ima disko ritam.
Plesačica koja izvodi orijentalni (trbušni) ples sa krilima mora biti hitra, brza, a takođe mora posedovati snalažljivost u prostoru. Ples sa krilima publici oduzima dah i zato ga plesačice često izvode.
U školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena ples sa krilima se izučava na trećoj godini pohađanja časova. Polaznicama je tada izgrađena koordinacija u prostoru i brzina pokreta. One su sigurne u sebe i prostor kojim raspolažu, postižući lakoću kretanja.

Autor: Inessa Šesterikov Milićević

Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa