Perkusije (drum solo)

Perkusije kao plesni stil u školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena predstavlja poseban plesni pravac koji se izvodi uz čist ritam dobijen na malim bubnjevima (timpanima). Sinonimi su drum solo, darbuka, tarabuka.
Ovaj plesni stil je posebno atraktivan za publiku i izaziva burne aplauze praćene zviždanjem, navijanjem i vrištanjem. Plesačice ga rado izvode jer na taj način imaju priliku da pokažu koliko im je dobra tehnika izvođenja, brzina i čistota pokreta. Obzirom da je akcenat na tehnici ovakve numere ne zahtevaju specijalno emotivno angažovanje, već je dovoljan i prijatan osmejak.
Unutar drum solo pesme razlikujemo kratke i odsečne zvukove koje označavamo kao dum (dublji i niži tonovi) i tak (viši tonovi) i vibratorne delove koje opisujemo kao trrr. Vibratorni delovi se prate šimijem, a kratki taktovi raznim udarcima i kratkim akcentima. Ove pesme mogu biti na početnom nivou, kada su taktovi odvojeni, jasno se čuju i lako razbrajaju ili na srednjem i naprednom nivou, kada se taktovi mešaju dajući plesačicama mogućnost biranja šta će naglasiti. Takođe, ovakve numere su fizički najnapornije za izvođenje.
U školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena polaznice se susreću sa perkusijama već na prvoj godini pohađanja časova. Uče jednostavnu koreografiju i na taj način poboljšavaju svoju tehniku i stiču sigurnost u znanje koje su do tada stekle. Tokom svake naredne godine pohađanja časova rade se sve komplikovanije i teže koreografije pomoću kojih polaznice kristališu tehniku izvođenja koja je na vrlo zavidnom nivou.
Među poznatijim perkusionistima ističu se Issam Houshan, Hossam Ramzy i mnogi drugi.

Autor: Inessa Šesterikov Milićević

Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa