Pregled koraka za orijentalni (trbušni) ples

U opisu koji sledi su pomenuti koraci koji se rade na početnom nivou, dakle, tokom prve godine pohađanja časova.

 • Koraci ramenog pojasa i ruku:
  1. Kretanje pojedinačnog ramena napred nazad podrazumeva pokretanje ramena iz lopatice, pri tome vodeći računa da se izoluje samo rame, bez pokretanja ostatka ramenog pojasa.

  2. Naizmenično pokretanje ramena napred nazad podrazumeva sinhronizovano kretanje oba ramena, pri čemu kada se jedno rame kreće u napred, drugo se kreće u nazad i obratno. Ramena se takođe, pokreću iz lopatica pri čemu se vodi računa da se ne pokreće ostatak ramenog pojasa.

  3. Šimi ramenima postižemo kada prethodnom koraku toliko ubrzamo tempo da dobijamo vibratorno kretanje ramenog pojasa (šimi), pri čemu se vodi računa da podlaktica i šaka ostanu mirni.

  4. Snake arms podrazumeva sinhronizovano talasasto ili zmijoliko kretanje obe ruke, pri čemu se talas pokreće iz ramena a završava na vrhovima prstiju. Talasi se nadovezuju jedan na drugi. Ovaj korak se može raditi i sa svakom rukom pojedinačno.

  5. Talasasti i kružni pokreti dlana podrazumevaju talasasto i kružno pokretanje dlana, pri čemu pokret dolazi iz zgloba šake, a takođe, se završava na vrhovima prstiju.

 • Koraci grudnog koša:
  1. Pokretanje grudnog koša gore dole, podrazumeva kretanje grudi gore dole bez pokretanja ramenog pojasa. Pokret dolazi iz tačke na stomaku odmah ispod grudi, kao i iz predela između plećki na leđima.

  2. Pokretanje grudnog koša levo desno, podrazumeva kretanje grudi levo desno bez pokretanja ramenog pojasa. Pokret dolazi iz tačke na stomaku odmah ispod grudi, kao i iz predela između plećki na leđima.

  3. Kvadrat grudnim košem podrazumeva kretanje grudi gore - levo - dole - desno ili gore - desno - dole - levo. Ovaj korak je nastao kombinovanjem prethodna dva koraka.

  4. Rotacija grudnog koša podrazumeva kružno kretanje grudi, nastaje kada mekim pokretima spojimo četiri tačke putanje opisane u prethodnom koraku.


Prilikom izvođenja svih koraka grudima vodi se računa da se izoluje samo grudni koš bez pokretanja ramenog pojasa.
 • Koraci kukova i karličnog pojasa:
  1. Naizmenično prebacivanje težine sa kolena na koleno, podrazumeva blago savijanje i ispravljanje oba kolena, pri tome , dok savijamo jedno koleno drugo ispravljamo, ali nikada ne ispravljamo do kraja. Rezultat ovog opisa je vibratorno kretanje kukova ili šimi.

  2. Udarac kukom levo desno, ovaj korak proističe iz prethodnog. Kada prebacujemo težinu sa kolena na koleno uz trzaj na stranu dobijamo pomenuti korak.

  3. Kretanje karlice napred nazad podrazumeva uvlačenje i izvlačenje karlice, dok stojimo u blagom čučnju i sa skupljenim nogama.

  4. Kvadrat karličnim pojasom podrazumeva odsečno kretanje kukova i karlice napred - levo - nazad - desno ili napred - desno - nazad - levo. Ovaj korak je kombinacija prethodna dva koraka

  5. Mala rotacija kukovima podrazumeva kružno kretanje kukova pri čemu pokret dolazi iz kolena i povezuje četiri tačke iz opisa prethodnog koraka.

  6. Srednja rotacija abdomenom podrazumeva kružno kretanje abdominalnog dela tela, pri čemu su nam noge ispravljene (ovo je jedan od retkih koraka gde ne stojimo u blagom čučnju). Ovo kretanje je slično kretanju koje proizvode devojčice kada okreću oko sebe obruč.

  7. Velika rotacija podrazumeva kružno kretanje celog tela. Ovaj korak podseća na vežbu za zagrevanje kukova kada su nam ruke na bokovima, noge malo raširene i celim gornjim delom zajedno sa karlicom pravimo veliki krug.

  8. Osmica na spolja podrazumeva sinhronizovano polukružno kretanje kukova u smeru napred - strana - nazad proizvodeći figuru osmice.

  9. Osmica na gore podrazumeva sinhronizovano polukružno kretanje kukova u smeru strana - gore - dole proizvodeći figuru osmice.

  10. Osmica na dole podrazumeva sinhronizovano polukružno kretanje kukova u smeru gore -strana - dole proizvodeći figuru osmice.

  11. Osmica na unutra podrazumeva sinhronizovano polukružno kretanje kukova u smeru nazad - gore - napred - dole proizvodeći figuru osmice.

  12. Kamila podrazumeva talasasto kretanje abdominalnog dela tela. Ovaj korak se može raditi u mestu, a takođe na stranu i u krug.

  13. Okret, korak karakterističan za sve plesove, podrazumeva okretanje oko svoje ose.

  14. Hip drop podrazumeva kretanje kuka gore dole sa akcentom (udarcem) na dole, dok nam je stav tela u poludijagonali. U blagom smo čučnju, težina nam se nalazi na jednoj nozi koja je na celom stopalu, dok je druga noga blago izbačena i na prstima.

  15. Drop and kick je složenija varijanta prethodnog koraka, prvi deo koraka je drop, dok je drugi deo šut (kick) koji podrazumeva ispravljanje noge iz kolena. Ovaj korak možemo raditi u mestu i u krug.

  16. Hip lift podrazumeva kretanje kuka gore dole sa akcentom (udarcem) na gore, dok nam je stav tela u poludijagonali. U blagom smo čučnju, težina nam se nalazi na jednoj nozi koja je na celom stopalu, dok je druga noga blago izbačena i na prstima.

  17. Polukrug kukom na napred podrazumeva polukružno kretanje kuka napred - gore - nazad - dole, dok nam je stav tela kao u hip dropu.

  18. Polukrug kukom na nazad podrazumeva polukružno kretanje kuka nazad - gore - napred - dole, dok nam je stav tela kao u hip dropu.


Prethodni opis koraka kukova i karličnog pojasa skoro uvek podrazumevaju osnovni položaj tela u orijentalnom plesu, a to je blagi čučanj i uvučena karlica. Većina koraka dolazi iz nogu, međutim, zbog prenošenja pokreta na kukove i stomak, posmatraču izgleda kao da radimo stomakom. Otuda i naziv trbušni ples. Ukoliko su nam noge potpuno ispravljene, dotične korake nećemo uraditi kako treba.
Za svaki od opisanih koraka postoje tačno utvrđene pozicije ruku, na koje instruktor skreće pažnju.
Tokom prve plesne godine polaznice uče tehniku izvođenja ovih koraka, kao i njihovo povezivanje i najrazličitije kombinacije. Povezivanje koraka je isto toliko težak i važan zadatak kao i učenje istih, zbog čega ovaj segment rada ne treba zanemariti.
Orijentalni (trbušni) ples obuhvata mnogo veći spektar koraka, međutim, navedeni koraci su sama suština bez kojih nema smisla plesati ovaj ples. Svi plesni stilovi koji su opisani na sajtu naše plesne škole "Aruena" su samo njihova nadogradnja i produbljivanje.

Autor: Inessa Šesterikov Milićević

Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa