Moderni egipatski pop

Moderni egipatski pop kao plesni stil u školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena predstavlja izuzetno popularan muzički žanr. Pesme su vesele i melodične, ritam je jednostavan i omogućava lako uklapanje osnovnih koraka, kao i celih kombinacija koraka.
Ovaj muzički pravac je najinteresantniji za početnike. Vrlo je raznolik, jer zalazi u sve muzičke sfere, može imati disko ritam, a može pak da naginje ka klasičnom egipatskom stilu izražavajući osećajnost (pop klasika, popularno rečeno).
Moderni egipatski pop se izučava tokom prve godine pohađanja časova u školi orijentalnog (trbušnog) plesa Aruena. Polaznice uče tehniku izvođenja koraka i praktično primenjivanje istih uz muziku:

  • kada se prati glas,
  • kada se prati dominantan instrument,
  • kada se ubacuje kretnja ili
  • kada se prate perkusije i na koji način.

Već posle nekoliko meseci pohađanja časova polaznice mogu da se pohvale visokim nivoom plesnog znanja za početni nivo.
Među mnogobrojnim izvođačima koji prezentuju ovaj muzički pravac najpoznatiji su: Nancy Ajram, Amr Diab, Elissa, Haifa Vehbe...

Autor: Inessa Šesterikov Milićević

Aruena škola orijentalnog (trbušnog) plesa